Skip to content

03/09/2020 News

Verhoogde fakkelactiviteit door technische storing bij Total Raffinaderij Antwerpen

Door een technische storing op een deel van de installatie bij Total Raffinaderij Antwerpen is er sinds 8hr15 deze morgen een verhoogde fakkelactiviteit. De eenheid wordt uit dienst genomen de komende 24hr waarbij de intensiteit van het fakkelen geleidelijk zal verminderen. Wij voorzien dat de fakkelactiviteit tot zaterdag zal aanhouden.

Wij verontschuldigen ons voor de geluids- en lichthinder die onze fakkel in de wijde omgeving van onze site veroorzaakt.  De productie- en onderhoudsteams van de raffinaderij stellen alles in het werk om de storing zo snel mogelijk op te lossen. 

De fakkels, herkenbaar aan hun Eiffeltoren-achtige witrode constructie, gelegen langsheen de Scheldelaan, zijn goed zichtbaar in de ruime omgeving.  Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral als het gepaard gaat met een pulserend geluid en een felle gloed. Er is echter geen reden tot ongerustheid. De fakkels zijn veiligheidsinstallaties, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor verbranding op grote hoogte: de verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte van 200 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties en de mensen in de buurt van de fakkel.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Pascal De Crem, PR & Communicatie manager
tel. +32/ (0)475 76 55 19
Mail: communi[email protected]