Skip to content

25/06/2020 News

Ongeval van 19 november 2013 bij Total Raffinaderij Antwerpen. Beschikkingen van de Raadkamer: “Voldoende aanwijzingen om naar de correctionele rechtbank te verzenden”.

Zeven jaar geleden, op 19 november 2013, vielen er twee dodelijke slachtoffers bij een accident op het bedrijfsterrein van Total Raffinaderij Antwerpen.

Het ongeval was een traumatische gebeurtenis die nog steeds iedereen sterk aangrijpt. Onze gevoelens en gedachten zijn ook zeven jaar later nog steeds bij hen en bij hun naasten.

Vanuit Total Raffinaderij Antwerpen, hebben wij steeds volledige medewerking verleend aan het lopende onderzoek. De Raadkamer heeft de beslissing genomen om het ongeval door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Wij zullen dus steeds onze volledige medewerking blijven verlenen. Verder wensen wij niet te communiceren over lopende procedures, maar we hebben het volste vertrouwen in het gerecht.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij : Pascal de Crem

tel. +32 475 76 55 19

Mail: [email protected]al.com